Kalendarz modlitw Maj 7

Intencja dnia

Aby życie modlitwy Maryi było wzorem naszego życia modlitwy, wzorem, jak słuchać słowo Boże, jak rozważać je w naszym sercu i jak według niego żyć. (art. 55)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach i wspólnotach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Daj tylko Boże, skruchę... Daj wszystkie łaski potrzebne do odbycia jak najlepiej spowiedzi... (13.11.1837, Grande Trappe)