Kalendarz modlitw Maj 9

Intencja dnia

Aby Maryja, która jest doskonałą naśladowczynią Jezusa, była wzorem dla wszystkich, którzy są wezwani, by być Jego uczniami, wzorem wiary, nadziei i miłości (art. 150)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia i środowisko Szkół Jańskiego

Za dusze w czyśćcu cierpiące i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za wspólnotę Domu zakonnego Mszana Górna – Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Boże! Dodawaj mi siły zwyciężać złe nałogi i z żarliwością dopełniać obowiązki, a szczególnie tak ważne, jak wielkich, największych nadziei akty!

(13.11.1837, Grande Trappe)