Kalendarz modlitw Marzec 1

Intencja dnia

Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznawali za najwyższą regułę naszego życia naśladowanie Chrystusa, którego Ewangelia ukazuje jako ubogiego, czystego i posłusznego. (art. 12)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
 
Intencje

Abyśmy starali się poznać Chrystusa i moc płynącą z Jego zmartwychwstania, a także, poznać jak uczestniczyć w jego cierpieniach poprzez formowanie siebie na podobieństwo Jego śmierci

Za wszystkich, którzy biorą udział w liturgiach wielkopostnych oraz za kaznodziejów wielkopostnych, aby byli skutecznymi narzędziami Bożego słowa i dzieła

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Brak regularności w życiu, brak dobrego czuwania nad sobą, brak żarliwości, poddanie się lenistwu, pysze... (ze spowiedzi) (13.06.1835, Paryż)