Kalendarz modlitw Marzec 13

Intencja dnia

Aby nasze poświęcenie siebie Chrystusowi wyrażało się w miłości i służbie bliźnim, którzy wszyscy są braćmi i siostrami Chrystusa, oraz w praktyce duchowego ojcostwa. (art. 17)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Aby duch modlitwy i umartwienia głęboko się zakorzenił w naszej zmartwychwstańczej wspólnocie

Za zmarłych naszych rodziców, współbraci i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu

 
Słowa Założyciela

Wieczny odpoczynek racz mu (N.) dać Panie! A mnie miłosierdzie, przebaczenie przez mękę Chrystusa Pana! (4.11.1835, Paryż)