Kalendarz modlitw Marzec 13

Intencja dnia

Aby nasze poświęcenie siebie Chrystusowi wyrażało się w miłości i służbie dla bliźnich będących braćmi i siostrami Chrystusa oraz w praktyce duchowego ojcostwa (art. 17)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Aby duch modlitwy i umartwienia głęboko się zakorzenił w naszej zmartwychwstańczej wspólnocie

Za zmarłych naszych rodziców, współbraci i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu

 
Słowa Założyciela

Wieczny odpoczynek racz mu (N.) dać Panie! A mnie miłosierdzie, przebaczenie przez mękę Chrystusa Pana!

(4.11.1835, Paryż)