Kalendarz modlitw Marzec 17

Intencja dnia

Aby prawdziwa miłość braterska realizowana w życiu naszej wspólnoty była dla nas mocną podporą czystości. (art. 18)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O większą wierność charyzmatowi naszej Wspólnoty i naszym ślubom zakonnym

O powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

...ale nie zdołam tego (żyć dla chwały Twojej i dla dobra bliźnich) bez Twojej litościwej pomocy... Matko Chrystusa, Najświętsza Panno, przyczyń się za mną grzesznikiem! Strzeż mnie, Aniele Stróżu, którego straży tyle jestem winien! (12.12.1835, Paryż)