Kalendarz modlitw Marzec 18

Intencja dnia

Abyśmy, odpowiadając miłością na Chrystusowe zaproszenie i wpatrzeni w przykład Jego osobistego życia, żyli życiem ewangelicznego ubóstwa. (art. 19)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich wychowawców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii

 
Słowa Założyciela

Wszyscy święci, wspomagajcie mnie waszą opieką i przyczyną! Tyle życia za niczym spędziłem! Niechże się raz na zawsze wyrzeknę świata i wszelkiej jego pychy, rozkoszy i próżności, a oddam duszą i ciałem Bogu... (12.12.1835, Paryż)