Kalendarz modlitw Marzec 22

Intencja dnia

Abyśmy uwalniali się od rzeczy materialnych, i przez to pełniej naśladowali ubogiego Chrystusa i skuteczniej realizowali nasz apostolat (art. 21)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za tych którym obiecaliśmy modlić się za nich oraz za wszystkich, którym winniśmy naszą modlitwę

O nasze wzrastanie w wierze, nadziei i miłości

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Modlić się... o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję... (08.01.1836, Paryż)