Kalendarz modlitw Marzec 24

Intencja dnia

Aby na wzór Chrystusa, który był ubogim, zarówno materialnie jak i w duchu, również nasza praktyka ewangelicznego ubóstwa była zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna. (art. 22)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Abyśmy, zgodnie z naszą tradycją, w naszej posłudze apostolskiej kładli szczególny nacisk na współpracę z laikatem, w szczególny sposób za wspólnoty świeckich związane z naszą duchowością i historią

Za zmarłych naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Modlić się... o łaskę chrześcijańskiego zachowania się względem obcych, o darowanie wszystkich urazów... (08.01.1836, Paryż)