Kalendarz modlitw Październik 16

Intencja dnia

Aby bracia pracujący wśród innych narodowości dobrze nauczyli się języka, poznali kulturę i obyczaje zarówno tych, wśród których pracują, jak i kulturę własnego kraju i dzięki temu lepiej służyli Ludowi Bożemu, skuteczniej świadczyli o Chrystusie i zapewnili sobie pełniejszą realizację własnej osobowości (art. 197)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za zgromadzenia sióstr związane z nami duchowością, historią i pracą

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Jedną z głównych przyczyn upadku sprawy naszej ojczystej jest to, że ludzie, co najgoręcej chcieli i lepiej może umieli jak drudzy zbawić tę sprawę - przez tradycje politycznej abnegacji względem jej steru zanadto byli obojętnymi

(KW, 83)