Kalendarz modlitw Październik 18

Intencja dnia

Aby, zgodnie z duchem Założycieli, Zgromadzenie uważało swą pra­cę wychowawczą za owocną formę apostolatu oraz aby pod przewodem Kościoła kierowało swe energie do wszystkich dziedzin tej pracy, włącznie z kierownictwem instytucjami wychowawczymi na każdym poziomie (art. 199)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Łukasza w Wiedniu (w dniu odpustu)

Za nasz apostolat parafialny, za proboszczów, wikariuszy i wiernych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii

 
Słowa Założyciela

Ratujmy się nawzajem, ratujmy się modlitwą i wspólną miłością, żeby się okazać godnymi tych wielkich łask, które Bóg na nas zlać raczył

(KW, 85)