Kalendarz modlitw Październik 2

Intencja dnia

Aby Chrystus żył i wzrastał w każdym zmartwychwstańcu, a zmartwychwstaniec wzrastał w Chrystusie poprzez swoje posługiwanie (art. 192)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, Ojca Generała i jego Radę, za przełożonych prowincjalnych i regionalnych i ich rady oraz za wszystkich przełożonych lokalnych

Za naszych nowicjuszy, kleryków i o powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

W doświadczenie bogaty, przez tyle prób, sposobów czucia, myślenia i działania przeszedłszy - nie mamże z nauk przeszłości korzystać?

(KW, 69)