Kalendarz modlitw Październik 23

Intencja dnia

Aby nasi zakonnicy pielęgnowali głębokie poszanowanie i umiłowanie prawdy, której źródłem jest Chrystus

Droga, Prawda i Życie

(J 14,6). (art. 201)
Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
 
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za tych, którzy żyją na marginesie Wspólnoty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Potrzeba apostolstwa: dla ożywienia w całej czystości, szczerości i mocy uczuć religijnych; dla wprowadzenia przepisów i rad Ewangelii z całą ścisłością i zupełnością w praktykę, w obyczaje; dla oświecenia umysłów

(KW, 90)