Kalendarz modlitw Październik 28

Intencja dnia

Aby zakonnicy usiłowali tworzyć wspólnoty wiary, opisane w Dziejach Apostolskich i pismach Bogdana Jańskiego, które sprzyjają praktykowaniu życia chrześcijańskiego, kultu, przyjaźni i wzajemnej akceptacji (art. 203)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty

O coraz większą świętość życia zmartwychwstańców

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

 
Słowa Założyciela

Obowiązkiem dobrego chrześcijanina, pomnego w swym życiu na odwieczne, niezmienne powinności, pomnieć także na czasowość

(KW, 95)