Kalendarz modlitw Październik 3

Intencja dnia

Aby każdy zmartwychwstaniec kochał ludzi miłością Chrystusową i troszczył się o ich duchowe dobro (art. 162)

Wstawiennictwo:
We pray for
Pierwsze śluby
 
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu oraz ich wychowawców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Gdańsku

 
Słowa Założyciela

Zdaję się na opiekę Boską, uznając w swej biedzie sprawiedliwą karę za moje przekroczenia; postanawiając cierpliwością, pokorą, pracą przebłagać wyroki Boże, zasłużyć na lepsze powodzenie

(KW, 70)