Kalendarz modlitw Październik 4

Intencja dnia

Aby pragnienie zdobycia każdego człowieka dla Chrystusa zawsze ożywiało nasze apostolstwo i przygotowywało nas i czyniło zdolnymi do przezwyciężenia wszelkich przeszkód, a gdy zajdzie potrzeba, nawet do ofiarowania swego życia za zbawienie ludzi (art. 192)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Abyśmy się uczyli, jak naśladować ducha naszych Założycieli

O błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Czyn i myśl stworzona przez miłość prawdziwego Boga nie może być błędna

(KW, 72)