Kalendarz modlitw Październik 9

Intencja dnia

Abyśmy spełniali naszą posługę radośnie, by w ten sposób okazać nowy porządek ustanowiony przez Chrystusa (Art. 193)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O wierność naszym ślubom zakonnym i naszemu charyzmatowi oraz o ducha zmartwychwstania

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnotę Domu zakonnego Mszana Górna – Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Nie byłoby między nami takiej jedności i zgody, jaka dzięki Bogu ciągła była i jest, gdyby każdy chciał rządzić i wszystko przychodziło dyskutować

(KW, 76)