Kalendarz modlitw Sierpień 14

Intencja dnia

Aby każdy dom ustanowił swój porządek, gdzie będzie wyznaczony czas na modlitwę, posiłki, odpoczynek, sprawowanie liturgii i milczenie oraz aby przestrzeganie tego porządku nie było bezwzględne, ale nacechowane atmosferą spokoju i elastyczności, tak aby zachować równowagę pomiędzy potrzebami życia wspólnotowego i słusznymi potrzebami osobistymi. (art. 140)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Abyśmy uczcili Maryję w tajemnicy Jej Wniebowzięcia podejmując dzisiaj jakąś formę umartwienia

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Ottoway, Australia (w dniu odpustu)

Za naszych współbraci pracujących naukowo i w apostolatach specjalistycznych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach 

Błogosławieństwo dla Zgromadzenia w rocznicę przybycia zmartwychwstańców do Kanady (1857)

 
Słowa Założyciela

Skoro człowiek zejdzie z ubitej drogi zimniejszego rozsądku, z uczucia wpada w uczucie. (KW, 21)