Kalendarz modlitw Sierpień 2

Intencja dnia

Aby w naszych lokalnych wspólnotach wiara wyrażała się i wzrastała poprzez uczestnictwo w tych samych chrześcijańskich wartościach, przez wspólną celebrację Eucharystii i wspólne modlitwy (art. 133)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Podobało się Bogu użyć mnie za narzędzie i środek naszego braterskiego połączenia

(KW, 9)