Kalendarz modlitw Sierpień 22

Intencja dnia

Abyśmy zawsze pamiętali słowa Chrystusa:

Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem

(J 15,16) (por. art. 147)
Wstawiennictwo:
We pray for
Pierwsze śluby
Zmarli
 
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

O powołania, szczególnie do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Dobry katolik słucha papieża i w rzeczy niedogmatycznej, i choćby rozkaz nie był jak należy

(KW, 28)