Kalendarz modlitw Sierpień 22

Intencja dnia

Abyśmy zawsze pamiętali słowa Chrystusa: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. (J 15,16) (por. art. 149)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

O powołania, szczególnie do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Dobry katolik słucha papieża i w rzeczy niedogmatycznej, i choćby rozkaz nie był jak należy. (KW, 28)