Kalendarz modlitw Sierpień 23

Intencja dnia

Abyśmy sobie jasno zdawali sprawę, że każde wezwanie Chrystusowe jest przede wszystkim wezwaniem do osobistej świętości oraz że profesja zakonna przyczynia się do zażyłej osobistej jedności z Bogiem Trójosobowym (art. 148)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz naszego biskupa diecezjalnego

Za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

O wiele się troszczę, a jednego mi tylko brakuje - oddania się całkowitego Bogu

(KW, 29)