Kalendarz modlitw Sierpień 25

Intencja dnia

Aby formacja w naszej Wspólnocie kształtowała zakonnika przede wszystkim do głębszego uczestnictwa w Tajemnicy Paschalnej, dzięki której kierowany Duchem Świętym będzie umierał sobie, aby żyć z Chrystusem w Bogu (art. 148)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców zarówno żyjących jak i umarłych

Za anglikańską Wspólnotę Zmartwychwstania Pańskiego

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Nie można ze wszystkimi żyć w zgodzie, bo nie można być poczciwym i niegodnym

(KW, 31)