Kalendarz modlitw Sierpień 28

Intencja dnia

Abyśmy rozumieli, że działalność apostolska zakorzeniona w kontemplacji i z nią połączona należy do istoty życia zakonnego oraz że jest to święta służba i dzieło miłości powierzone nam przez Kościół, abyśmy je dalej prowadzili w jego imieniu (art. 149)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za wszystkich stałych diakonów, którzy służą w naszych parafiach poprzez naszą Wspólnotę

Za wszystkich naszych braci na misjach

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

 
Słowa Założyciela

Przy cnocie, wzajemnym szacunku i czułej przyjaźni i reszta szczęścia nadejdzie

(KW, 34)