Kalendarz modlitw Sierpień 30

Intencja dnia

Abyśmy potrafili naśladować wiarę Maryi, która Ją uzdolniła do przyjęcia daru Bożej miłości i do ufności w spełnienie się wszystkich danych Jej obietnic; Jej nadzieję, która uzdolniła Ją do zdania się na moc na Ducha Świętego, aby uformował w Niej Jezusa; Jej miłość, która uzdolniła Ją do samozaparcia i radosnej służby. (art. 152)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za tych, którzy przeżywają kryzys powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli

 
Słowa Założyciela

Wesprzyj mnie łaską, by całe życie moje było w Tobie i dla Ciebie. (KW, 36)