Kalendarz modlitw Sierpień 4

Intencja dnia

Aby w naszych lokalnych wspólnotach miłość pomiędzy współbraćmi wyrażała się i wzrastała poprzez wzajemne okazywanie sobie troski, współczucia i Chrystusowego przebaczenia; abyśmy poprzez szczerą miłość w stosunku do wszystkich zakonników, z którymi przypadło nam żyć w danej wspólnocie, chcieli być znakiem nieograniczonej miłości Boga (art. 133)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
 
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich wychowawców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Nie mówić więcej ani mniej, niż potrzeba na chwałę Boga i dla dobra bliźniego

(KW, 11)