Kalendarz modlitw Sierpień 5

Intencja dnia

Aby wspólnoty lokalne świadczyły o obecności Ducha Świętego, jako więzi miłości między zakonnikami poprzez fakt, że stosunki między nami oparte będą na otwartości, zaufaniu i wzajemnej akceptacji (art. 134)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego

Za naszych kleryków i nowicjuszy oraz ich formatorów

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Zacznij się modlić! I powtarzaj potem modlitwy jak najczęściej! Bóg sam reszty dopełni - oświeci cię nowym życiem i ożywi

(KW, 12)