Kalendarz modlitw Sierpień 6

Intencja dnia

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, święto

Abyśmy, dzięki mocy Ducha Świętego stali się widzialnym znakiem życia wspólnego w miłości, opartej na zasadach ewangelicznych (art. 134)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych, a zwłaszcza naszego przełożonego lokalnego oraz o powołania do naszego Zgromadzenia

Za chorych i wszystkich starszych wiekiem

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Łobzowska

 
Słowa Założyciela

Wolałbym rzucić z pogardą owoce wykształcenia, niż tracić dla nich obyczaje, cnoty: ten drogi przymiot ogólnego Słowian charakteru

(KW, 13)