Kalendarz modlitw Styczen 24

Intencja dnia

Abyśmy, jako zmartwychwstańcy usiłowali dawać świadectwo tej właśnie przemieniającej sile Bożej miłości nie tylko w naszym życiu osobistym, lecz również w życiu wspólnotowym (art. 1)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za prowincjalne i regionalne komisje oraz za nasze komisje międzynarodowe

Za naszych dobroczyńców, żywych i zmarłych

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Moja wola, moje życie powinno być wyrazem Boga. Piszę: powinno być; nie śmiem jeszcze napisać: jest wyrazem Boga...

(15.11.1830, Londyn)