Kalendarz modlitw Styczen 29

Intencja dnia

Abyśmy poznali Historię Zbawienia jako ciągłe objawianie się Bożej miłości. Właśnie z miłości Bóg nas stworzył, z miłości nas odkupił i uczynił swoimi dziećmi (art. 2)

Wstawiennictwo:
We pray for
Święcenia
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za wszystkie zgromadzenia sióstr, które współpracują z nami w naszych apostola­tach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Samborze

 
Słowa Założyciela

Boże, Ojcze, przez nieskończoną dobroć Twoją, przez najświętszą mękę Syna Twego Chrystusa wesprzyj mnie łaską Twoją...

(29.09.1834, Paryż)