Kalendarz modlitw Wrzesień 10

Intencja dnia

Aby zaufanie i szacunek były wzmacniane przez zachętę oraz szczerą akceptację i opierały się na prawdzie i miłości, aby miłość wypływająca z prawdy stała się siłą dominującą w całym procesie wychowania. (art. 158)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego

Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia 

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Wildzie

 
Słowa Założyciela

Zacząwszy rzecz dobrą ze szczerym i mocnym postanowieniem, ze szczerą i mocną ufnością w Bogu, nie zaczyna się bezskutecznie. (KW, 47)