Kalendarz modlitw Wrzesień 16

Intencja dnia

Aby nasi kierownicy formacji starali się szanować godność ludzką i szczególne powołanie Boże u osób powierzonych ich pieczy oraz, aby w kierowa­niu wzrostem i rozwojem danej osoby, wzięli pod uwagę jej wyposażenie naturalne i nadprzyrodzone, zarówno zainteresowania jak i skłonności, aby każdy, wraz ze specjalnymi talentami danymi mu przez Boga mógł wnieść jak największy wkład w dzieło i rozwój Zgromadzenia (art. 167)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O łaskę wytrwania i wzrostu w powołaniu dla wszystkich zmartwychwstanców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Lepiej mieć mniej, a dobrych, pobożnych, wyćwiczonych, prawdziwie odrodzonych i zjednoczonych w Chrystusie Panu - niż tłumy, których namiętnościom i zepsuciu trzeba by ulegać

(KW, 53)