Kalendarz modlitw Wrzesień 3

Intencja dnia

Abyśmy, skoro modlitwa i wzrost duchowy dokonują się przede wszystkim w głębi serca, uważali za sprawę zasadniczej wagi, aby każdy szukał i mógł znaleźć w formacji właściwe i kompetentne kierownictwo duchowe. (art. 154)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

Za naszą Ojczyznę i za władze cywilne na poziomie lokalnym i krajowym

Za naszych kierowników formacji oraz za nowicjuszy, juniorystów i kleryków

Za wspólnotę Domu zakonnego w Gdańsku

 
Słowa Założyciela

Uczcijcie Grób Zbawiciela (przez pielgrzymkę do Ziemi Świętej), ale zebrawszy Mu wprzódy na ofiarę plon dobrych uczynków, do których Bóg otwiera wam dziś tak obszerne pole. (KW, 40)