Ks. Hieronim Kajsiewicz CR

Kajsiewicz(7 grudnia 1812 - 26 lutego 1873)

Był jedną z charyzmatycznych postaci XIX w.: otwarty na otaczający go świat, wybitny kaznodzieja (nazywany "kaznodzieją jakiego od czasów Skargi w Polsce nie było"), kierownik dusz, pisarz religijny i poeta, generał zakonu, współzałożyciel niepokalanek, formator kapłanów. Czuł się dobrze w roli przede wszystkim duszpasterza, inicjatora różnych dzieł apostolskich, wciągając do nich większe lub mniejsze grupy ludzkie. Będąc wiernym i odważnym realizatorem zapisów Reguły, zdołał poszerzyć pola pracy apostolskiej o nowe kraje w Europie i Ameryce Północnej, w których rozwinął apostolat parafialny, a przy nim wychowawczy i naukowo-wydawniczy oraz ekumeniczny. Przyczynił się do wzrostu powołań oraz umiędzynarodowienia wspólnoty zakonnej. Ojciec Hieronim jest wzorem szukania woli Bożej we wszystkim.

 


Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

© dla niniejszej wersji: Michał Szlachciak CR i Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Rzymie, 2009.

Tekst oryginalny za: Pisma X. Hieronima Kajsiewicza ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. III, Rozprawy, Listy z podróży, Pamiętnik o Zgromadzeniu, Berlin [w Księgarni B. Behra (E. Bock)]-Kraków [w Księgarni D. E. Friedleina], 1872, s. 402-527. Komputerowe opracowanie tekstu: Michał Szlachciak CR.


 Ks. Artur Kardaś CR, Kajsiewicz w Krakowie

© Wydawnictwo ALLELUJA, Kraków 2012

Ta dwuczęściowa książka jest próbą opowieści o dziewięciomiesięcznym pobycie w Krakowie (od 14 sierpnia 1848 roku do 1 maja 1849 roku) Hieronima Kajsiewicza CR. Kajsiewicz swymi listowymi wyznaniami prowokuje i zmusza do refleksji, do szukania korzeni faktów i zachowań, które można zawrzeć w jednym pytaniu: jak w tak krótkim i niespokojnym okresie można było tak wiele dokonać? Istotnie, ten stosunkowo niewielki okres czasu, na burzliwej arenie dziejów politycznych i społecznych, był dla Kajsiewicza okresem wzmożonej pracy dla odrodzenia religijnego i narodowego naszych przodków. Jego korespondencja pozwala wydrzeć zapomnieniu, ukazać blaski i cienie, przybliżyć i zrozumieć kawałek przeszłości, która – owszem – odeszła bezpowrotnie, a bez której nasza współczesność w obecnym kształcie byłaby nie do pomyślenia.


Ksiądz Hieronim Kajsiewicz CR, Wycinki nabożne

Wybrał i wstępem opatrzył ks. Artur Kardaś CR

© Wydawnictwo ALLELUJA, Kraków 2011

„Wycinki nabożne” to fragmenty duchowej biografii Kajsiewicza; to jak błyski światła uzewnętrzniające jego bogate wnętrze i działalność! Wielość i różnorodność cytatów ukazuje jego wrażliwość na wszystkie dziedziny życia człowieka, przede wszystkim zaś na dziedzinę życia religijnego. W wybranych cytatach o mądrości naszego bohatera zaświadcza między innymi jego dalekowzroczność, wnikliwa analiza procesów dziejowych i umiejętność zauważania realnych zagrożeń dla duchowego rozwoju człowieka, ale także dla jego rozwoju w ogóle na płaszczyźnie życia rodzinnego, społecznego, a także politycznego. Ksążka ukazała się w 170 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich przez Hieronima Kajsiewicza i w 175 rocznicę urodzin zmartwychwstańców.