Prowincja USA

Prowincja USA

Prowincja USA została ustanowiona w roku 1947, a więc osiemdziesiąt lat po przybyciu pierwszych zmartwychwstańców do pracy duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych. W roku 1866, po zakończeniu wojny secesyjnej, Przełożony Generalny Zgromadzenia ojciec Hieronim Kajsiewicz wysłał ojców Wincentego Barzyńskiego i Adolfa Bakanowskiego oraz seminarzystę Feliksa Zwiardowskiego do pracy wśród polskich emigrantów-osadników w Teksasie. Ojcowie Barzyński, Bakanowski i Zwiardowski uważani są za założycieli Prowincji USA. Misję w Teksasie Zgromadzenie prowadziło do roku 1895, natomiast ojciec Zwiardowski był pierwszym zmartwychwstańcem, który przyjął święcenia kapłańskie na ziemi amerykańskiej, 20 kwietnia 1867 roku w Galveston.

Największy rozwój Zgromadzenia miał miejsce wśród polskiej emigracji żyjącej w Chicago i okolicy. Zmartwychwstańcy zorganizowali wiele parafii, wznosząc kościoły, budując domy i szkoły parafialne. Pierwszą, otwartą w roku 1869, była parafia Świętego Stanisława Kostki ze świątynią, która jest nazywana „Kościołem Matką Polonii Chicagowskiej”. Swoją posługę rozszerzyli także na wspólnoty włoskojęzyczne. Dzięki pionierskim jak na tamte czasy wysiłkom ojca Wincentego Barzyńskiego powstały ponadto szpitale i ochronki, organizacje polonijne i stowarzyszenia katolickie, wydawnictwa i prasa katolicka oraz bank parafialny. Niektóre z tych dzieł przetrwały do dzisiaj.

W XX wieku Zgromadzenie zaczęło rozszerzać swoją działalność i rozpoczęło posługę parafialną na Florydzie, w Missouri, w Kalifornii oraz wśród Afroamerykanów w Alabamie. Na Kapitule Generalnej w 1932, z domów zakonnych znajdujących się w USA, została utworzona delegatura, a pierwszym delegatem generalnym mianowano ojca Tadeusza Ligmana CR. XXI Kapituła Generalna podjęła decyzję o nowym podziale administracyjnym Zgromadzenia i utworzeniu trzech prowincji. Pierwszym prowincjałem Prowincji Chicagowskiej (taką otrzymała nazwę) został ojciec Kazimierz Guździel, natomiast pierwsza Kapituła Prowincjalna, zwołana przez prowincjała ojca Stanleya Fiolek, odbyła się w grudniu 1952 roku. W roku 1980 zmieniono nazwę na Prowincję Stanów Zjednoczonych, aby ukazać z większą dokładnością obszar, na którym znajdują się należące do niej domy zakonne.

Dziś Prowincja USA, a więc zmartwychwstańcy należący do niej oraz prowadzone przez nią apostolaty odzwierciedlają wielokulturową naturę tego kraju: Amerykanie polskiego pochodzenia, Amerykanie pochodzący z Ameryki Łacińskiej i z Afryki, Amerykanie z korzeniami Europejskimi. Prowincja prowadzi jedną szkołę średnią, natomiast niektórzy zmartwychwstańcy pracują w szkołach średnich i wyższych. Są także zaangażowani w apostolacie parafialnym wśród katolików obrządku łacińskiego i bizantyjskiego, w językach angielskim, polskim, hiszpańskim i wietnamskim. Dom formacyjny Prowincji znajduje się w St. Louis w Stanie Missouri.

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę Prowincji USA