Kapituła Generalna Sióstr Zmartwychwstanek

Nowy Zarzad Generalny SSCR

Od 10 lipca obraduje w Rzymie XVII Kapituła Generalna Sióstr Zmartwychwstanek. Tematem Kapituły jest „Świadectwo nowego życia w Chrystusie najpiękniejszym darem ofiarowanym dzisiejszemu światu”.

W dniu 22 lipca, we wspomnienie św. Marii Magdaleny, która jako pierwsza zaniosła radosną nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, delegatki  Kapituły Generalnej wybrały siostrę Dorotę Zygmunt na przełożoną generalną.

Natomiast w święto Apostoła Jakuba, w dniu 25 lipca, odbyły się wybory radnych generalnych. Zostały nimi: S. Jeanne Marie Harla – asystentka generalna, S. Anna Helena Skalik, S. Ewa Maria Budnik, S. Maria Donata Wołowiec.

Nowemu Zarządowi życzymy Bożych łask w pełnieniu posługi władzy, a Kapitule Generalnej światła Ducha Świętego na dalsze dni obrad.

Informacja z dnia Jul 2016,