O. Andrzej Gieniusz członkiem nowej redakcji Biblii Tysiąclecia

AG CR1

Podczas 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski odbyły się wybory do różnych jej gremiów. O. Andrzej Gieniusz CR został wybrany członkiem nowej redakcji naukowej Biblii Tysiąclecia (wydanie VI), odpowiedzianym za Nowy Testament.
Redaktorem naczelnym wybrano ks. Henryka Witczyka, a pozostałymi członkami: ks. Waldemara Chrostowskiego (ST), ks. Arnolda Zawadzkiego (ST) i ks. Marcina Kowalskiego (NT).

Ojciec Andrzej Gieniusz CR jest od wielu lat profesorem na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim, a także członkiem redakcji prestiżowego kwartalnika "Biblica". Gratulując ojcu Andrzejowi tej wyjątkowej nominacji, która jest uznaniem jego wysokich kompetencji naukowych, życzymy owocnej pracy w przygotowaniach nowej edycji Biblii Tysiąclecia.

Informacja z dnia Jun 2016,