Przyrzeczenia w Krokowskiej Wspólnocie Braci Zewnętrznych

Poniedziałek Wielkanocny jest w naszej tradycji dniem dziękczynienia za Zgromadzenie Zmartwychwstańców; za powołanie przez Boga w Kościele tej wspólnoty zakonnej, za każdego zmartwychwstańca – duchownego i świeckiego.

Ten piękny dzień został wybrany na dzień przyrzeczeń Braci Zewnętrznych w Krokowskiej Wspólnocie. Podczas mszy św. o godzinie 10:30 dziękowaliśmy Bogu za Jego dobroć względem naszej Zmartwychwstańczej wspólnoty i prosiliśmy o Jego łaskawość i pomoc, abyśmy mogli być Jego świadkami w dzisiejszym świecie. Podczas tej Eucharystii przeżywaliśmy obrzęd złożenia przyrzeczeń przez kandydatów na Braci Zewnętrznych, których tym razem było dziewięciu. Patrząc z perspektywy ponad roku na tych „nowych”, można powiedzieć, co potwierdziło się podczas tego spotkania, że tworzą wspólnotę – radosną wspólnotę! Nie zabrakło również słowa „dziękuję” i wymiany świątecznych darów.

Wspólnota Braci Zewnętrznych w Krokowej istnieje pięć lat. Cieszymy się, że rośniemy duchowo i w liczbę (40 braci). Dziękujemy Bogu, że dla uczczenia 175 rocznicy śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego możemy w jeszcze większej liczbie świętować ten jubileusz!

Bracia Zewnętrzni z Krokowej

Informacja z dnia Apr 2015,