Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Małko Tyrnovo (Bułgaria)

Sanktuarium Malko Tyrnovo2

Małko Tyrnowo to kilkutysięczne miasteczko położone w sercu narodowego parku Bułgarii „Strndża” zaledwie 9 kilometrów od granicy z Turcją. Na ziemi zamieszkiwanej przez wiekami przez Traków, Greków i inne plemiona, od ponad 120 lat pracują zmartwychwstańcy. Wzniesiony przez nich kościół p.w. „Trójcy Przenajświętszej” góruje nad miasteczkiem i z oddali wita przybywających pielgrzymów. W miejscu tym znajduje się także sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, która ma szczególny tytuł Patronki Jedności Chrześcijan.

Sercem świątyni jest obraz Czarnej Madonny podarowany zmartwychwstańcom w 1907 roku przez Walentego Jakubiaka. Ten lwowski kupiec przywiózł go do Adrianopola, ówczesnego głównego centrum Misji Bułgarskiej Zgromadzenia. Trudne losy misjonarzy sprawiły, że wizerunek Częstochowskiej Madonny trzeba było przewozić. Po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej w 1928 została zamknięta placówka w Adrianopolu i ikona trafiła do Starej Zagory. Około 30 lat później, w wyniku decyzji politycznych rządu komunistycznego, obraz ponownie został przywieziony tym razem do Małko Tyrnowo, by pozostać w nowym miejscu już na stałe.

Przez wszystkie trudne lata małkotyrnowska Bogurodzica z miłością wysłuchiwała wznoszonych za jej wstawiennictwem modlitw i błogosławiła swoim dzieciom zarówno prawosławnym, jak i katolikom.

25 maja 2002 roku w czasie apostolskiej pielgrzymki do Bułgarii papież Jan Paweł II ukoronował wizerunek Matki Bożej i zawierzył jej opiece Kościół w Bułgarii: „Niech Pan was wspiera i pomaga w szlachetnym wypełnianiu zadań życia chrześcijańskiego, a za wstawiennictwem swej Najświętszej Matki, czczonej jako Patronka Jedności Chrześcijan w sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Małko Tyrnovo, niech udzieli wam obfitości swoich błogosławieństw”.

Więcej informacji na stronie www.sanktuarium-mtyrnovo.pl.tl

 
01.
1.
11
12
13
35
4
45
55
57
58
59
60
62
63
64
65
M.Tyrnovo 25.05 1
M.Tyrnovo 25.05 2
M.Tyrnovo 25.05 4