Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Chicago (USA)

OurLadyoftheSign Kostka2

„Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego” (Ap 3,12).

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościele św. Stanisława Kostki, usytuowane przy hałaśliwej drodze szybkiego ruch „Kennedy Expressway” w samym sercu Chicago, jest znakiem sprzeciwu, światłem dla świata i oazą wody żywej, zapraszającą lud Boży do odnalezienia wewnętrznego pokoju w ufnym zawierzeniu Bożemu miłosierdziu.

Sanktuarium, erygowane w roku 2007 przez kard. Francisa Georga OMI, arcybiskupa Chicago, jest także profetycznym znakiem nadchodzącej w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa wiosny wiary, zapowiedzianej przez św. Jana Pawła II; nowym zstąpieniem Ducha Świętego, rozpalającym wierzących do „kontemplacji oblicza Chrystusa w szkole Jego Świętej Matki i w zjednoczeniu z nią”.

Zasadniczą misją Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest przemieniająca życie człowieka kontemplacja Miłosiernego Eucharystycznego Króla, intronizowanego w Niepokalanym Sercu Maryi Królowej. Ikoniczna monstrancja służy do wzbudzenia w Kościele „zachwytu nad tajemnicą Eucharystii”, w dziele nowej ewangelizacji, prowadzącej wszystkich ludzi do źródła miłosierdzia.

Więcej informacji na stronie www.sanctuaryofthedivinemercy.org