Reunião do Conselho Geral Ampliado em Curitiba

PRG Curitiba 16 04 2013W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych prowincjach i regionie oraz czuwania nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. Ważnymi elementami spotkań PRG są wzajemna wymiana informacji oraz relacje z realizacji uchwał ostatniej Kapituły Generalnej. Na sesjach poruszane są także sprawy związane z misją w Tanzanii i planowaniem kapituł prowincjalnych.

 Na zdjęciu uczestnicy PRG w kaplicy seminaryjnej. Od lewej: O. Sam Restivo, O. Gene Szarek, O. Jim Gibson, O. Evandro Miranda Rosa, O. Tim Uniac, O. Luciano Piotrowski, O. Bernard Hylla, O. Wiesław Śpiewak.

Adicionado em Apr 2013,

 
Od szostej rano trwao przygotowanie miesa na sobotni obiad
Ojciec Tim
Partia szachow w czasie rekreacji
Poranne niadanie w refektarzu seminaryjnym
Sekretarzem PRG by ojciec Paul Voisin CR
Uczestnicy PRG i gocie po Mszy w. w parafii w. Marka
Wycieczka po Curitiba w niedzielne popounie