Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Luty 16

Intencja dnia

Abyśmy zawsze pamiętali, że przez praktykowanie doskonałej miłości braterskiej współzmartwychwstajemy z Chrystusem i dajemy światu świadectwo, że jesteśmy Jego uczniami:

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (J 13,34) (art. 7)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

Za naszych braci na misjach: w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Tanzanii oraz na Ukra­inie

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich wychowawców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci Boże składam za wszelkie utrapienia i upokorzenia, któreś przez ten czas na mnie przypuścił, którymi dałeś mi uczuć moją nędzę i znikomość...

(28.12.1834, Paryż)