Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Listopad 17

Intencja dnia

Abyśmy widzieli parafię jako wspólnotę, która składa się z mniejszych wspólnot, przez które poszczególni wierni łatwiej realizują swoją odpowiedzialność za Kościół (art. 214)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, zwłaszcza do naszego Zgromadzenia

Za zmarłych wiernych z naszych parafii

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Spokój nie jest do pogodzenia z faktem istnienia zła

(KW, 115)