Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Lipiec 23

Intencja dnia

Abyśmy w duchu ubóstwa, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego umierania z Chrystusem wypełniali wszystko należycie i wiernie, odważnie wychodząc na spotkanie przeciwnościom, miłośnie i gorliwie zwyciężali wszelkie trudności i wszystko, co by nas mogło odłączyć od Boga (art. 80)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych, którym służymy

O nowe powołania na braci współpracowników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

...abyś nas... rozproszył i zniszczył... jeślibyśmy kiedykolwiek mieli... zmieniając cel naszego społecznego w jedno zebrania - charakter nasz i duch religijny mieli obracać za narzędzie tylko rzeczy podrzędnych, doczesnych...

(01.08.1839, Paryż)