Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Listopad 12

Intencja dnia

Aby zakonnicy uznali, że laikat ma specyficzne posłannictwo w służbie Kościoła i dlatego i dali mu swobodę działania i zachęcili do inicjatywy (art. 212)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za zmarłych kierowników formacji: mistrzów nowicjuszy, rektorów seminariów, ojców duchownych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii

(KW, 110)