Die Kongregation von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus (Resurrektionisten) ist eine internationale männliche Ordensgemeinschaft, die aus Priestern, Ordensbrüdern und ständigen Diakonen besteht. Sie dient dem Volk Gottes in den folgenden Länder der Welt: Australien, Bermudas, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Israel, Italien, Kanada, Österreich, Polen, Slowakei, Tansania, Ukraine, Vereinigte Staaten.

The Congregation of the Resurrection is a religious community of priests, permanent deacons and brothers serving in parishes and institutes in the following countries of the world: Australia, Austria, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Tanzania, the Ukraine and the United States.

La Congregazione della Risurrezione è una comunità religiosa  internazionale, composta da sacerdoti, fratelli laici e diaconi permanenti, i quali servono il Popolo di Dio nei seguenti paesi del mondo: Australia, Austria, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Germania, Isole di Bermuda, Israele, Italia, Polonia, Slovacchia, Tanzania, Ucraina e USA.

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego to międzynarodowa wspólnota zakonna złożona z księży, braci zakonnych i stałych diakonów, którzy posługują Ludowi Bożemu w następujacych krajach świata: Australia, Austria, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Izrael, Kanada, Niemcy, Polska, Słowacja, Tanzania, Ukraina, USA, Włochy i Wyspy Bermudzkie.

A Congregação da Ressurreição é uma comunidade religiosa de sacerdotes, diáconos permanentes e irmãos que trabalham em paróquias e institutos nos seguintes países: Austrália, Áustria, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bulgária, Canadá, Alemanha, Israel, Itália, Polônia, Eslováquia, Tanzânia, Ucrânia e Estados Unidos.