Muzeum przy klasztorze Zmartwychwstańców w Rzymie

tabliczka PFN2

Zadanie pn. „Muzeum przy klasztorze Zmartwychwstańców w Rzymie” o charakterze inwestycyjnym, ukierunkowane w głównej mierze na odpowiednie przygotowanie pod względem jakościowym i funkcjonalnym zaplecza lokalowego muzeum Domu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa działającym w Rzymie. Muzeum w wyremontowanej przestrzeni - dotyczące ekspozycji historii Domu Generalnego
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa oraz jego roli w pielęgnowaniu polskich wartości narodowych i kulturowych na obczyźnie, jak również losów przedstawicieli polskiej kultury w czasie Wielkiej Emigracji. Prezentujące historię oraz zabytki i walory dziedzictwa kulturowego (m.in. obrazy, aparaty kościelne, książki) związane z działalnością Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Projekt realizuje następujące cele statutowe Polskiej Fundacji Narodowej:
a) wspierania działalności z dziedziny kultury i edukacji
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
c) upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej
d) kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych
e) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
f) ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
g) promocji Polonii i Polaków za granicą.
Wartość zadania: 105 200,00 zł

Dofinansowanie z POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ: 99 940,00 zł

Informacja z dnia Apr 2024,