Rzymski Program Odnowy

15 czerwca w Domu Generalnym Zgromadzenia rozpoczął się dwutygodniowy program odnowy, który dla zmartwychwstańców stanowi uprzywilejowany moment formacji ciągłej. Uczestniczą w nich zmartwychwstańcy ze wszystkich Prowincji i Regionu. Program odbywa się w Roku Życia Konsekrowanego, w czasie którego wspólnoty zakonne zostały zaproszone do wspominania swoich początków, refleksji nad historycznym rozwojem i dziękczynienia za otrzymane dary. Konferencje, dyskusje i modlitwa są okazją, by na nowo dostrzec działanie Boga w życiu Założycieli i naszej wspólnoty zakonnej oraz szukać inspiracji i światła do twórczej obecności w świecie. Pobyt w Rzymie stwarza także możliwość pielgrzymowania do "Grobów Apostolskich", odwiedzin Sióstr Zmartwychwstanek i wizyty miejsc związanych z historią DSC 4Zgromadzenia. 

Szczególnym wydarzeniem było wprowadzenie braci André Malta Martins i Marcina Klimaszewskiego w posługę akolity i lektora, którego dokonał Ojciec Generał w czasie Mszy świętej w sobotę 20 czerwca.

Informacja z dnia Jun 2015,

 
Catacombs 1
CR Sisters
DSC 0001
DSC 0004
DSC 0006
DSC 0019
DSC 0021
DSC 0038
DSC 0081
DSC 0118
DSC 0133
DSC 0142
DSC 0145
DSC 0326
DSC 0338
DSC 0353
DSC 0359
DSC 0364
DSC 0385
DSC 0393
DSC 0653
DSC 0654
DSC 0655
DSC 0656
DSC 0657
DSC 0663
DSC 0664
DSC 0666
DSC 0667
Mentorella