Święcenia kapłańskie Franka Schweglera CR

Warthausen 27.04.2013 2

W sobotę, 27 kwietnia, w kościele parafialnym św. Jana Ewangelisty w Warthausen, w Diecezji Rottenburg-Stuttgart, abp Jean-Claude Perisset, nuncjusz apostolski w Niemczech, udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Frankowi Schweglerowi. Mszę świętą koncelebrowało ponad dwudziestu kapłanów, w tym dwunastu zmartwychwstańców. Po trwającej 2 godziny i 45 minut Liturgii, został podany okolicznościowy obiad dla zaproszonych gości.

W niedzielę, 28 kwietnia, w tymże samym kościele parafialnym, ojciec Frank Schwegler odprawił swoją mszę świętą prymicyjną. W koncelebrze znalazło się siedemnastu kapłanów, a kazanie wygłosił ojciec Bernhardin Seither, prowincjał franciszkanów konwentualnych.

Ojciec Frank ukończył w 2008 roku studia teologiczne w Tybindze i Lantershofen. Następnie wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i 20 lipca 2012 złożył śluby wieczyste. Pierwszą placówką Neoprezbitera Franka będzie parafia św. Jana Chrzciciela w Auerbach.

Informacja z dnia May 2013,

 
Warthausen 27.04.2013 010
Warthausen 27.04.2013 013
Warthausen 27.04.2013 017
Warthausen 27.04.2013 025
Warthausen 27.04.2013 051
Warthausen 27.04.2013 053
Warthausen 27.04.2013 058
Warthausen 27.04.2013 062