Publikacja doktoratu ks. Zbigniewa Skóry CR

DSCN6514

 

W oficynie wydawniczej ALLELUJA ukazała się rozprawa doktorska ks. Zbigniewa Skóry CR nt. „Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego w latach 1836-1891” . Publikacja ta – jak zauważa ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR – stanowi rzetelną analizę wkładu zmartwychwstańców w odnowę życia sakramentalnego i duszpasterskiego w XIX wieku. Autor wykazuje, że jest ona ściśle złączona z działalnością Dom Prospera Guérangera, którego uważa za jednego z ojców ruchu liturgicznego. Ks. Skóra zwraca też uwagę na istotne elementy duchowości liturgicznej polegającej na zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem w misterium Jego śmierci i zmartwychwstania.

Informacja z dnia Jun 2013,