Kalendarz modlitw na dzień Kwiecień 10

Intencja dnia

Aby gorliwość w pracy była wyrazem naszego ubóstwa w duchu (art. 27)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O większe docenianie charyzmatu naszej Wspólnoty

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych oraz o powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Wildzie

 
Słowa Założyciela

Boże! Przepuść mnie grzesznemu, przez zasługi i mękę Syna Twojego, Zbawiciela naszego, Chrystusa

(05.06.1836)