MODLITWA O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA KAPITUŁY GENERALNEJ

Logo PL

MODLITWA O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA KAPITUŁY GENERALNEJ

Zmartwychwstały Jezu Chryste,
ześlij swojego Ducha na delegatów
na Trzydziestą Czwartą Kapitułę Generalną Zgromadzenia Zmartwychwstańców,
którzy chcą razem iść drogą nadziei.
Obdarz ich darem mądrości i rozumu,
darem rady i męstwa,
darem umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej;
aby poznali, jaka jest wola Boża
i jakie jest powołanie, charyzmat, wspólnota i misja Zmartwychwstańców w dz
isiejszych czasach.
Spraw, Panie Jezu, aby ojcowie kapitulni,
napełnieni NADZIEJĄ, dzięki łasce Ducha Świętego, pragnęli czynić wszystko na chwałę Bożą,
dla naszego zmartwychwstania i zmartwychwstania społeczeństwa, 
oraz dla wzrostu Zgromadzenia.
Amen.

 

 

Informacja z dnia Jun 2023,