Rocznice święceń i ślubów zakonnych Jubilatów

September 22 2023 Jubilarian CR Canada s

22 września Zmartwychwstańcy z Ontario zebrali się w parafii St. Louis w Waterloo, aby uhonorować rocznice święceń i ślubów zakonnych czterech Jubilatów i świętować we wspólnocie!

Jubilatami są:
O. Jim Donohue CR - 40 lat kapłaństwa
Br. David Ernst CR - 60 lat ślubów wieczystych
O. David Mowat CR - 60 lat kapłąństwa
O. Adam Wróblewicz CR - 40 lat kapłaństwa

Przełożony Generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, o. Evandro Miranda Rosa CR, przewodniczył Mszy Świętej. Przełożony Prowincjalny O. Tim Uniac CR wygłosił kazanie i przypomniał
o ślubach, które nasi Jubilaci złożyli tak wiele lat temu i podziękował im za wspaniały, wyjątkowy sposób, w jaki każdy z nich przeżywał te śluby.

Był to radosny dzień, w którym dziękczynienia Bogu za tych mężczyzn, ich lata służby we wspólnocie i za dziedzictwo Zmartwychwstańców, do którego nadal się przyczyniają.

Informacja z dnia Sep 2023,