Przełożony Generalny


Przełożony Generalny jest zawsze wybierany przez Kapitułę Generalną na okres sześciu lat i może być wybrany ponownie tylko jeden raz. Jest on ojcem całego Zgromadzenia; posiada władzę personalną oraz kościelną jurysdykcję i rządzi Zgromadzeniem zgodnie z przepisami i duchem Konstytucji. Służy całemu Zgromadzeniu poprzez formalne wizytacje i częste kontakty, umacnia jedność i owocne życie wspólne oraz czuwa nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. Oprócz wielu obowiązków wynikających z prawa ogólnokościelnego oraz własnego wspólnoty, przełożony generalny jest odpowiedzialny za to, by całe Zgromadzenie pozostało wierne Ewangelii i Konstytucjom.